Ẩn bình luận tự động

You are here:
< All Topics

Tính năng ẩn bình luận của NovaonX Chatbot cho phép ẩn những bình luận của khách hàng trên từng bài viết trên trang , tránh tình trạng cướp khách từ đối thủ cạnh tranh.

Có thể ẩn bình luận trên các bài viết bằng cách thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Click vào Cài đặt => chọn Quản lý bài viết

Bước 2: Ở màn hình quản lý bài viết, có thể chọn ẩn bình luận cho các bài viết mới (bao gồm ẩn bình luận có số điện thoại hoặc ẩn tất cả bình luận); hoặc ẩn bình luận đối với từng bài viết cũ mà hệ thống đã liệt kê ra với thao tác thủ công (bao gồm ẩn bình luận có số điện thoại hoặc ẩn tất cả bình luận)

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screenshot_4.png

Lưu ý:

  • Tính năng ẩn bình luận của NovaonX Chatbot sẽ được kích hoạt kể từ thời điểm bạn sử dụng Chatbot và click vào nút Nhận tương tác ngay cạnh nút ẩn bình luận.
  • Facebook coi mỗi ảnh được đăng cũng là một bài viết trên trang.
Table of Contents