Các bộ lọc trong quản lý hội thoại

You are here:
< All Topics

Tính năng Quản lý hội thoại của NovaonX Chatbot cho phép lọc hội thoại theo các tiêu chí sau:

  • Tất cả: Bao gồm tất cả các tương tác với trang gồm tin nhắn, bình luận
  • Chỉ hiển thị tin nhắn: bao gồm tất cả các tin nhắn tương tác với trang
  • Chỉ hiển thị bình luận: bao gồm tất cả các bình luận tương tác với trang
  • Chỉ hiển thị cuộc hội thoại chưa đọc: bao gồm tất cả các tin nhắn/bình luận chưa đọc
  • Chỉ hiển thị cuộc hội thoại có số điện thoại: bao gồm tất cả các tin nhắn/bình luận có số điện thoại
  • Chỉ hiển thị cuộc hội thoại không có số điện thoại: bao gồm tất cả các tin nhắn/bình luận không có số điện thoại
  • Chỉ hiển thị cuộc hội thoại chưa trả lời: bao gồm tất cả tin nhắn/bình luận chưa trả lời
  • Lọc theo ngày gửi tin nhắn cuối cùng: bao gồm tất cả tin nhắn/bình luận theo ngày xác định được chọn
  • Lọc theo post: Lọc ra tất cả các cuộc hội thoại liên quan đến bài viết mà bạn đã chọn
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/2-5.png

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng 2 tính năng Tự động trả lời bình luận và Tự động inbox khách hàng để quản lý hội thoại nhanh và dễ dàng hơn.

Table of Contents