Cài đặt hiển thị hội thoại chưa đọc luôn lên đầu danh sách hội thoại

You are here:
< All Topics

Để thiết lập cho các hội thoại chưa đọc được đẩy lên đầu danh sách hội thoại, bạn thiết lập theo các thao tác sau:

Bước 1: Click vào “Cài đặt” 

Bước 2: Chọn “Cài đặt chúng”

Bước 3: Điều chỉnh Bật/Tắt cho phép cài đặt Hiển thị tương tác chưa đọc lên đầu danh sách trong phần quản lý hội thoại.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Untitled-2.png
Table of Contents