Cập nhật tính năng mới phiên bản 3.5

You are here:
  • Main
  • Chatbot
  • Cập nhật tính năng mới phiên bản 3.5
< All Topics

Chatbot phiên bản 3.5 xin thông báo cập nhật tính năng mới

Tính năng lấy số điện thoại của khách hàng trên Facebook, xin mời các bạn xem chi tiết tại:

Table of Contents