Category - CRM

You are here:

Giới thiệu sản phẩm CRM của NovaonX

CRM (Customer Relationship Management) của NovaonX là công cụ hỗ trợ quản lý khách hàng tập trung, sắp xếp, thống kê, phân loại tệp khách hàng từ tất cả các kênh mạng xã hội online của bạn.
Read More