Category - Kịch bản chăm sóc

You are here:
  • Main
  • Kịch bản chăm sóc

Vai trò của kịch bản chăm sóc tự động

Vai trò của kịch bản chăm sóc khách hàng: Tính năng kịch bản chăm sóc cho phép thiết lập kịch bản tin nhắn tự động chăm sóc cho 1 khách hàng hoặc 1 nhóm khách hàng, kéo khách hàng về lại trang của bạn và chú ý đến trang/sản phẩm của bạn hơn.
Read More