Chatbot phiên bản 3.6

You are here:
< All Topics

Chúng tôi xin giới thiệu với Quý khách tính năng được cập nhật mới ở Chatbot phiên bản 3.6 là tính năng Chốt đơn Livestream
– Tự động tổng hợp bình luận trong 1 bài livestream, lọc các bình luận đặt hàng, từ đó tạo đơn hàng với thông tin từ bình luận và người bình luận
– Với mỗi đơn hàng đến từ livestream, Chatbot sẽ tự động nhắn tin tới khách hàng đã để lại thông tin trong bình luận để xác nhận thông tin và hỏi các thông tin còn thiếu
– Tổng hợp các đơn hàng kèm theo trạng thái để user có thể quản lý dễ dàng, Chốt đơn hoặc hủy đơn, in đơn
– Lưu lại lịch sử đơn hàng của từng khách hàng giúp user nắm bắt được các thông tin quan trọng của khách: Đang đặt sản phẩm gì, hay mua sản phẩm nào, đã bùng đơn bao giờ chưa?

Xin Quý khách xem tại:

Table of Contents