Chế độ gộp trang Fanpage

You are here:
< All Topics

Tính năng này cho phép gộp hai (2) hay nhiều fanpage với nhau trên một trên một màn hình mà không làm thay đổi tương tác giữa khách hàng và bạn. Giúp bạn dễ dàng quản lý khi có nhiều fanpage tương đương nhau

Thao tác để gộp trang:

Bước 1: Click vào tên fanpage ở góc trên bên phải màn hình Quản lý hội thoại Bước 2: Click vào  [Thêm chế độ gộp trang]

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screenshot_5.png

Bước 3: Tích chọn các fanpage mà bạn muốn gộp với nhau Bước 4: Sửa tên Chế độ gộp trang (nếu muốn) Bước 5: Click [Bắt đầu gộp trang]

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/g%E1%BB%99p-trang-13.png

Để hủy gộp trang, bạn click vào tên fanpage ở góc trên bên phải, sau đó click [Sửa] ở chế độ gôp trang mà bạn muốn hủy, click [Hủy gộp trang]. Hoặc bạn có thể thêm fanpage/bỏ fanpage bằng cách tích chọn lại fanpage muốn thay đổi và click [Lưu].

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/g%E1%BB%99p-trang-12.png

Lưu ý: Khi các trang đã gộp trang, bạn vẫn có thể chọn riêng để quản lý tương tác riêng

Table of Contents