Đăng ký / Kích hoạt Chatbot 3.x

You are here:
< All Topics
  • Đăng ký sử dụng Chatbot

Trên trình duyệt web, bạn truy cập vào website https://chatbot2.novaonx.com để truy cập trang chủ của NovaonX Chatbot.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Giao-di%E1%BB%87n-chatbot.png

B1: Trên trang chủ, click [Dùng thử miễn phí] -> Một pop up sẽ xuất hiện

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/GD-Cb.png

B2: Trên màn hình pop up, click [Tiếp tục dưới tên …] => Một pop up khác sẽ xuất hiện hỏi bạn về quyền truy cập các dữ liệu trên facebook của bạn

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/GD-CB-1.png
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/Untitled-7.png

B3: Click [Ok] để kết thúc quá trình đăng ký

Lưu ý:

NovaonX Chatbot là công cụ hỗ trợ bán hàng và chăm sóc khách hàng tự động trên fanpage. Vì vậy hệ thống chỉ hỗ trợ đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản facebook để đồng bộ dữ liệu vào NovaonX Chatbot. Nếu chưa từng đăng nhập facebook trên trình duyệt mà bạn đang dùng để truy cập trang https://chatbot.novaonx.com, hệ thống sẽ mở ra trang đăng nhập facebook như sau để yêu cầu kết nối:

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/fb.png
  • Kích hoạt trang

Sau khi đăng ký, đăng nhập thành công sẽ hiển thị màn hình Kích hoạt trang. Hệ thống sẽ mặc định một trong số những trang mà bạn đang quản lý sẽ ở chế độ đã kích hoạt.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/k%C3%ADch-ho%E1%BA%A1t-trang.png

Lưu ý:

  1. Trong trường hợp bạn không có trang quản lý, hệ thống sẽ hiển thị danh sách trang trống
  2. Dù bạn không có quyền admin (người tạo và quản lý trang), nhưng bạn có quyền biên tập viên/kiểm duyệt trên 1 trang bất kỳ thì hệ thống vẫn sẽ hiển thị trang đó vào danh sách trang

Để hủy kích hoạt trang: Tại bên Danh sách trang đã kích hoạt, bạn di chuột vào trang cần hủy kích hoạt → click [Hủy kích hoạt].

Hoặc bạn có thể Kích hoạt/ Hủy kích hoạt trang trong màn hình Kích hoạt trang.

Table of Contents