Giới thiệu về các thành phần bạn có thể gửi trong tin nhắn Messenger

You are here:
< All Topics

NovaonX Chatbot cho phép gửi tin nhắn trong messenger với những thành phần sau:

  • Văn bản: là nội dung chữ đơn thuần
  • Thêm nút bấm: là nút kêu gọi hành động cho bạn tạo kịch bản dẫn dắt khách hàng với các lựa chọn: thêm văn bản, link website, số điện thoại cho nút bấm. Mỗi văn bản được tạo tối đa 03 nút bấm
  • Hình ảnh: Cho phép tải ảnh từ máy tính của bạn lên Chatbot để cài đặt Chatbot trả lời tự động
  • Thẻ sản phẩm: là một thẻ cho phép thêm các nội dung sau: ảnh, tên sản phẩm, mô tả ngắn về sản phẩm, giá sản phẩm và link sản phẩm. Bạn cũng có thể thêm nút bấm cho thẻ sản phẩm tương tự như thêm nút bấm cho văn bản.
  • Thêm nút lựa chọn: Là một dạng tương tự như nút kêu gọi hành động, tuy nhiên với nút lựa chọn, chỉ được thêm nội dung văn bản cho nút đó. Chẳng hạn, với nút lựa chọn có tên là: “có”, bạn có thể thiết lập nội dung nút lựa chọn trả về là: “hãy gửi thêm thông tin cho tôi”. Về cơ bản, nút lựa chọn phục vụ cho khách hàng lựa chọn thông tin. Khi khách hàng đã lựa chọn 1 trong số các nút lựa chọn, các nút còn lại sẽ tự động bị vô hiệu hóa
  • Nhập liệu (Chờ tin nhắn từ khách hàng): Cho phép thiết lập trạng thái chờ khách hàng phản hồi khi bạn xin thông tin từ khách hàng.
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Untitled-4.png
Table of Contents