Giới thiệu về NovaonX Chatbot

You are here:
< All Topics

NovaonX Chatbot là công cụ chăm sóc khách hàng một cách tự động trên mạng xã hội, giúp cho việc bán hàng của bạn trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm tối đa chi phí nhân sự và marketing, đồng thời mang lại hiệu quả gia tăng doanh thu đáng kể.

Để thực hiện các công việc trên, thanh Menu của NovaonX Chatbot cung cấp các tính năng sau:

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u.png
  • Báo cáo – Công cụ thống kê lượng khách hàng và lượt tương tác trang của bạn. Tính năng này dành riêng cho gói Chatbot nâng cao.
  • Quản lý khách hàng – Công cụ hỗ trợ quản lý khách hàng từ tất cả các kênh mạng xã hội online của bạn.
  • Quản lý hội thoại – Tổng hợp bình luận, tin nhắn từ tất cả các trang của bạn để hỗ trợ bạn quản lý và tương tác tập trung.
  • Nhắn tin hàng loạt – Nhắn tin lại cho toàn bộ khách hàng đã từng nhắn tin cho fanpage của bạn.
  • Trả lời tự động – Xây dựng người máy bán hàng trả lời tự động cho Fanpage
  • Kịch bản chăm sóc – Tạo và thực hiện kịch bản chăm sóc đối với từng khách hàng/nhóm khách hàng
  • Công cụ thu hút khách hàng – Công cụ hỗ trợ quảng cáo
  • Kích hoạt trang – Quản lý các trang bạn đã kích hoạt và chưa kích hoạt trên Chatbot
Table of Contents