Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Landing page

You are here:
< All Topics

Nhấn vào nút Đăng nhập để truy cập vào tài khoản của Landing page

Màn hình hiển thị như sau:

Bạn có thể đăng nhập bằng một trong hai cách sau:

Cách 1: Đăng nhập bằng tài khoản Google

Nhấn vào nút

sẽ hiện ra pop-up. Bạn hãy chọn tài khoản Google đã đăng ký trước đó để đăng nhập vào tài khoản Landing page

Cách 2: Đăng nhập bằng cách điền thông tin đã đăng ký

Nếu bạn đã đăng ký bằng cách điền email, điện thoại, mật khẩu trước đó thì bạn điền thông tin đã khai báo vào biểu mẫu như sau:

Và nhấn nút Đăng nhập để truy cập vào tài khoản Landing page.

Table of Contents
Copyright © 2020 NovaonX