Lưu ý để chiến dịch nhắn tin hàng loạt có hiệu quả cao

You are here:
< All Topics

Bạn cần lưu ý:

  • Chọn tệp khách hàng vừa phải (Không nên vượt quá 500 người trên mỗi chiến dịch), nếu chọn một tệp khách hàng lớn hơn, hệ thống sẽ mất nhiều thời gian để gửi hơn
  • Hạn chế gửi nội dung bán hàng, khuyến mại cho những khách hàng đã lâu không tương tác với trang của bạn
  • Hạn chế gắn link trong nội dung tin nhắn
Table of Contents
Copyright © 2020 NovaonX