Quản lý tương tác của Chatbot có tự động lấy số điện thoại của khách hàng trong hội thoại không?

You are here:
  • Main
  • Câu hỏi thường gặp
  • Quản lý tương tác của Chatbot có tự động lấy số điện thoại của khách hàng trong hội thoại không?
< All Topics
  • Khi khách hàng để lại số điện thoại trong cuộc hội thoại, hệ thống sẽ tự lưu số điện thoại đó vào phần “Quản lý khách hàng”.
  • Nếu khách hàng để lại nhiều số điện thoại, hệ thống chỉ lưu tự động số điện thoại đầu tiên mà khách hàng để lại.
Table of Contents