Thiết lập 1 chiến dịch nhắn tin hàng loạt

You are here:
< All Topics

Chức năng nhắn tin hàng loạt của NovaonX Chatbot cho phép gửi tin nhắn đến tất cả những khách hàng đã từng nhắn tin đến trang.

Để thiết lập chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng đã nhắn tin đến fanpage, bạn làm theo những bước sau:

Bước 1: Tại thanh Menu, chọn Nhắn tin hàng loạt

Bước 2: Tại màn hình nhắn tin hàng loạt, chọn tạo chiến dịch mới, khi đó màn hình sẽ được chuyển sang bước lựa chọn mục tiêu cho chiến dịch. NovaonX Chatbot đưa ra 03 mục tiêu: Khuyến mại, bán hàng; Chăm sóc khách hàng; thúc đẩy tương tác. Bạn có thể di chuột vào biểu tượng tại mỗi kiểu chiến dịch để có thêm thông tin về loại chiến dịch đó.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Untitled-5.png

Bước 3: Chọn đối tượng: Nếu bạn muốn gửi tin nhắn đến tất cả khách hàng đã từng nhắn tin đến trang, bạn không cần chọn bộ lọc nào. Khi đó, hệ thống sẽ mặc định tất cả khách hàng đã từng nhắn tin đến là tệp đối tượng được chọn.

Bạn có thể lọc đối tượng muốn gửi tin nhắn hàng loạt để tạo thành một nhóm. NovaonX Chatbot đưa ra cho bạn 03 tiêu chí lọc như sau: thẻ khách hàng, thông tin khách hàng và thời gian:

  • Thẻ khách hàng: cho phép lọc ra tất cả khách hàng theo nhóm khách hàng đã được gắn thẻ khách hàng.
  • Thông tin khách hàng: cho phép lọc ra tất cả khách hàng có hoặc không có thông tin về số điện thoại, email, giới tính từ tất cả khách hàng đã nhắn tin đến trang.
  • Thời gian:

(i) Ngày tương tác gần nhất: cho phép lọc ra tệp đối tượng theo khoảng ngày tương tác (ngày tương tác gần nhất ở đây được tính là ngày mà khách hàng nhắn tin gần nhất cho trang của bạn).

(ii) Ngày đăng ký: cho phép lọc ra tệp đối tượng theo khoảng ngày đăng ký (ngày đăng ký ở đây là ngày đầu tiên khách hàng nhắn tin đến page và được hệ thống ghi nhận là khách hàng đăng ký nhận tin từ page)

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tập khách hàng có số điện thoại mà bạn đã tải về từ trên CRM để gửi tin nhắn hàng loạt. Khi bạn tải tệp dữ liệu khách hàng lên, hệ thống sẽ lọc ra những khách hàng có số điện thoại thành 1 danh sách, sau đó bạn có thể lựa chọn tập khách hàng đó để gửi tin nhắn hàng loạt

Sau khi chọn lọc xong, hệ thống sẽ hiển thị số lượng khách hàng đã được lọc, bạn có thể xem danh sách khách hàng đã được lọc ra bằng cách nhấn vào nút [Chi tiết].

*Lưu ý: Số lượng khách hàng có thể nhận được tin nhắn hàng loạt phụ thuộc vào gói cước mà bạn đang sử dụng của Novaonx Chatbot.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/g%E1%BB%ADi-tin-nh%E1%BA%AFn-h%C3%A0ng-lo%E1%BA%A1t.png

Bước 4: Khi chọn xong đối tượng, bạn nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang bước soạn tin nhắn. Tạo nội dung cho chiến dịch dưới các dạng: văn bản, thẻ sản phẩm, hình ảnh, nút lựa chọn, chờ tin nhắn từ khách hàng.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Untitled-6.png

*Lưu ý: Những tin nhắn bao gồm cả văn bản và hình ảnh/thẻ sản phẩm/nút bấm/nút lựa chọn được facebook quy định là tin nhắn có cấu trúc. Với quy định về quyền Subcription của facebook, những khách hàng có thể nhận được tin nhắn có cấu trúc là những khách hàng nhắn tin đến trang của bạn kể từ khi bạn kích hoạt trang đó trên hệ thống NovaonX Chatbot.

Bước 5: Xuất bản chiến dịch. Tại bước này, bạn có thể thiết lập các bước cuối cùng cho chiến dịch của mình, bao gồm: chọn trạng thái gửi ngay bây giờ hoặc đặt giờ gửi sau.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa lại các bước trước hoặc chưa muốn gửi chiến dịch ngay, nhấn vào nút [Quay lại] hoặc [Lưu bản nháp], nếu bạn đã thiết lập xong, nhấn [Xuất bản], hệ thống sẽ gửi tin nhắn đi và màn hình hiển thị sẽ quay về tổng quan ban đầu của chức năng Nhắn tin hàng loạt.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/TIn-nh%E1%BA%AFn-h%C3%A0ng-lo%E1%BA%A1t.png
Table of Contents