Thiết lập ban đầu cho Chatbot

You are here:
< All Topics

Trong trường hợp bạn mới sử dụng lần đầu, hệ thống sẽ thiết lập một Chatbot với tên của trang mà bạn đang kích hoạt. Để thay thế hoàn toàn nội dung của Chatbot hiện tại cho trang của bạn, hãy nhấn vào “Thay mới”  và chọn tạo một Chatbot mới hoặc sử dụng một Chatbot đã tạo.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/Qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-chatbot.png

Sau khi nhấn vào “Thay mới”, bạn sẽ thấy có 2 tab lựa chọn, đó là: “Tạo mới Chatbot” và “Sử dụng Chatbot đã tạo”

  • Nút “Tạo mới Chatbot” cho phép bạn tạo ra một Chatbot mới (chưa có bất kỳ nội dung thiết lập nào) để thay thế cho Chatbot hiện tại trả lời trên trang của bạn. Bạn sẽ cần thiết lập các nội dung câu trả lời để Chatbot này hoạt động trên trang.
  • Nút “Sử dụng Chatbot đã tạo” cho phép bạn lựa chọn các Chatbot mà bạn đã thiết lập trước đây để sử dụng lại. 

Khi đã chọn được Chatbot sẽ hoạt động, bạn nhấn vào “Chỉnh sửa thiết lập” để chỉnh sửa nội dung và thiết lập cơ bản của Chatbot đó, bao gồm: tên Chatbot, link Messenger, ngày cập nhật, trạng thái và lịch hoạt động. Trong đó, bạn có thể chỉnh sửa tên Chatbot, trạng thái và lịch hoạt động theo ý mình.

Sau khi chỉnh sửa thiết lập xong, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 nút ở góc trên bên phải: 

  • “Đặt lại”: xóa toàn bộ chỉnh sửa mới nhất của bạn, quay về trạng thái xuất bản liền trước.
  • “Xuất bản”: lưu lại những thiết lập bạn đã làm và đưa Chatbot đó đi vào hoạt động

Lưu ý: Trước khi xuất bản, toàn bộ nội dung soạn thảo của bạn vẫn sẽ được hệ thống lưu lại nhưng không được áp dụng.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/Thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-CB.png
Table of Contents