Thiết lập menu chính cho tin nhắn trong Messenger

You are here:
< All Topics

Vai trò của menu chính: là cách hữu hiệu để người dùng có thể truy cập các tùy chọn ngay tại màn hình chat với fanpage. Mục đích của menu chính là giúp cho khách hàng có thể truy cập các tính năng chính, quan trọng bất cứ lúc nào trong màn hình chat với trang của bạn.

Thiết lập menu chính theo các bước sau:

Bước 1: Trên giao diện Trả lời tự động, chọn Menu chính, màn hình thiết lập sẽ hiện ra như sau:

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Untitled-1.jpg

Bước 2: Với menu chính mặc định mà hệ thống đã hiển thị sẵn, có thể chỉnh sửa trên đó với các thao tác sau: 

  • Chỉnh sửa tên menu
  • Tạo thêm menu chính (nhiều nhất 3 menu chính)
  • Với mỗi menu chính, khi click vào, hệ thống cho phép lựa chọn các thao tác: mở 1 menu con, mở 1 website và gửi 1 tin nhắn mới (cho phép tạo tin nhắn mới hoặc sử dụng tin nhắn đã tạo)

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Menu.png

Khi thao tác mở 1 menu con, hệ thống cho phép thêm tối đa 3 menu con.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Menu-1.png

Ấn “Xuất bản” sau khi tạo Menu xong. Kết quả của 1 menu chính khi được tạo ra sẽ hiển thị trong màn hình chat trên trang của bạn như sau:

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/LDP-2.png

* Lưu ý: Để kịch bản của menu chính hoạt động, người Xuất bản menu chính phải là Quản trị viên của fanpage.

Table of Contents