Thiết lập tin nhắn chào mừng trong tin nhắn Messenger

You are here:
< All Topics

Việc thiết lập Tin nhắn chào mừng cho phép hệ thống NovaonX Chatbot “chủ động” gửi tin nhắn đến khách hàng của bạn khi lần đầu tiên họ click vào nút gửi tin nhắn trên trang fanpage.

Kết quả của việc thiết lập tin nhắn chào mừng là khi khách hàng lần đầu tiên nhấn nút gửi tin nhắn cho fanpage của bạn và nhấn nút Bắt đầu (Get Started), hệ thống sẽ tự động đưa ra câu hỏi/lời chào đến khách hàng mà chưa cần khách hàng chat với trang của bạn.Các bước thiết lập tin nhắn chào mừng:

Bước 1: Trên menu chính, chọn trả lời tự động

Bước 2: Chọn thiết lập tin nhắn chào mừng

Bước 3: Thiết lập nội dung tin nhắn chào mừng theo các dạng tùy ý: văn bản, ảnh, thẻ sản phẩm, nút lựa chọn, nhập liệu.

Bước 4: Click “Xuất bản”

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/TNCM.png
Table of Contents