Tính năng Quản lý hội thoại

You are here:
< All Topics

1. CÁC BỘ LỌC

 • Tất cả hội thoại: Bao gồm tất cả các tương tác với trang gồm tin nhắn, bình luận.
 • Chỉ hiển thị tin nhắn: bao gồm tất cả các tin nhắn tương tác với trang
 • Chỉ hiển thị bình luận: bao gồm tất cả các bình luận tương tác với trang.
 • Chỉ hiển thị cuộc hội thoại chưa đọc: bao gồm tất cả các tin nhắn/bình luận chưa đọc.
 • Có số điện thoại: bao gồm tất cả các tin nhắn/bình luận có số điện thoại.
 • Không có số điện thoại: bao gồm tất cả các tin nhắn/bình luận không có số điện thoại.
 • Bot trả lời: Tất cả hội thoại kết thúc bởi Bot trả lời.
 • Nhân viên trả lời: Tất cả hội thoại kết thúc bởi Bot trả lời.
 • Chưa phản hồi: Lọc tất cả các hội thoại khách hàng chưa phản hồi lại.
 • Lọc theo bài viết : Lọc ra tất cả các cuộc hội thoại liên quan đến bài viết mà bạn đã chọn.
 • Lọc theo thẻ hội thoại: Lọc ra tất cả các hội thoại được gắn thẻ hội thoại.
 • Lọc theo nhân viên: Lọc ra tất cả các hội thoại mà nhân viên đó được giao hội thoại đó.
 • Tìm kiếm: Tìm kiếm theo tên khách hàng.
 • Chưa xử lý/ Đã xử lý/ Tất cả: Cho phép lọc theo trạng thái đã xử lý/chưa xử lý của hội thoại và hiển thị thống kê.

2. TÍNH NĂNG
– Tính năng tạm dừng trả lời tự động:
Mục đích của tính năng này là để bạn có thể tạm dừng việc trả lời tự động với khách hàng cụ thể trong trường hợp bạn muốn hỗ trợ khách đó bởi chính bạn hoặc nhân viên của bạn.

[1]: Tắt/bật chế độ trả lời tự động cho hội thoại này.
[2]: Hiển thị thời gian dừng trả lời tự động.
[3]: Nút : Bật trả lời tự động
.

– Gắn thẻ hội thoại, thẻ khách hàng và kịch bản chăm sóc:
Tính năng này cho phép bạn có thể gắn thẻ hội thoại, thẻ khách hàng và kịch bản chăm sóc riêng cho từng khách hàng ngay tại cuộc hội với họ.

[1] Gắn thẻ hội thoại: Bạn chọn một trong các thẻ hội thoại có sẵn tại giao diện cuộc hội thoại hoặc thêm thẻ hội thoại bằng cách chọn nút “+Thêm thẻ” để tạo thẻ hội thoại mới.
Ngoài ra, bạn có thẻ thêm thẻ hội thoại mới khi chọn mục Cài đặt > Cầu hình thẻ > Thẻ hội thoại > Thêm thẻ.
[2] Gắn thẻ khách hàng: Để gắn thẻ khách hàng, bạn chọn “+Gắn thẻ” tương ứng với mục “Thẻ khách hàng” > chọn tiếp thẻ khách hàng cần gắn cho khách hàng đó.
Bạn có thể tạo thêm thẻ khách hàng bằng cách truy cập vào phần Cài đặt > Cấu hình thẻ > Thêm thẻ khách hàng.
[3] Gắn kịch bản chăm sóc: Chọn “+Thêm kịch bản” tương ứng với mục “Kịch bản chăm sóc” > chọn kịch bản chăm sóc cần gắn gắn thẻ cho khách hàng đó.
Để tạo kịch bản chăm sóc, bạn vào phần Quản lý kịch bản > Kịch bản chăm sóc > Thiết lập nội dung > Xuất bản.

– Tính năng lấy số điện thoại

Bước 1. Truy cập vào Quản lý hội thoại trên chatbot3.novaonx.com

Bước 2. Chọn hội thoại của khách hàng cần lấy số điện thoại và click vào “Xem trên Facebook”

Bước 3. Chuyển sang tab Hội thoại trên Facebook vừa được mở click vào “Xem trang cá nhân”

Bước 4: Click vào “Xem trang cá nhân” sang tab profile khách hàng và thực hiện sao chép toàn bộ đường dẫn link Facebook.

Sau khi có được link facebook bạn quay trở lại Quản lý hội thoại và click vào “Lấy số điện thoại” click vào tính năng “Lấy số điện thoại” .

Lưu ý: Tính năng này hiện chỉ mới áp dụng cho gói trả phí của Chatbot NovaonX

Tỷ lệ lấy thành công phụ thuộc nào Facebook, khi chuyển đổi thành công hệ thống sẽ hiển thị số điện thoại bạn có thể sao chép và nhập vào trường số điện thoại tại Tab “Thông tin khách hàng” để lưu trữ trên hệ thống.

– Quản lý thông tin khách hàng:
Trong phần quản lý hội thoại, bạn có thể quản lý những thông tin sau của khách hàng:

[1] Hiển thị thông tin nhân viên chăm sóc: Hiển thị tên nhân viên được quản trị viên phân quyền cho hội thoại đó.
[2] Sao chép số điện thoại: Sao chép toàn bộ số điện thoại có trong hội thoại của khách hàng đó.
[3] Đánh dấu là chưa đọc:
 Đánh dấu hội thoại về trạng thái chưa đọc.
[4] Chặn khách hàng: Chặn không cho khách hàng tương tác với Fanpage.
[5] Hội thoại liên quan khác: Hiển thị các hội thoại khác của khách hàng.
[6] Hội thoại xem trên Facebook: xem đoạn hội thoại trong hội thoại ở Fanpage.

– Công cụ hỗ trợ soạn thảo:
Tính năng hỗ trợ soạn thảo với câu trả lời nhanh hỗ trợ bạn trong việc trả lời những câu hỏi thường xuyên được khách hàng đặt ra. Với những câu trả lời được soạn sẵn và lưu lại, mỗi lần khách hàng  hỏi, chỉ cần click vào biểu tượng câu trả lời nhanh và nhấn chọn câu trả lời soạn sẵn mà bạn muốn gửi đến khách hàng.
Cách 1: Ngay tại ô nhập liệu ở hội thoại, click vào biểu tượng câu trả lời nhanh ở ô nhập liệu

Cách 2: Truy cập mục “Thiết lập câu trả lời nhanh” trong phần “Cài đặt” để tìm hiểu chi tiết cách thứ 2.

Table of Contents