Tính năng thu thập số điện thoại trong phần quản lý hội thoại

You are here:
< All Topics

Bước 1. Truy cập vào Quản lý hội thoại trên Chatbot
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/10/Screenshot_26.pngBước 2. Chọn hội thoại của khách hàng cần lấy số điện thoại và click vào “Xem trên Facebook”
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/10/Screenshot_28.pngBước 3. Chuyển sang tab Hội thoại trên Facebook vừa được mở click vào “Xem trang cá nhân”
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/10/Screenshot_29.pngBước 4: Click vào “Xem trang cá nhân” sang tab profile khách hàng và thực hiện sao chép toàn bộ đường dẫn link Facebook
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/10/Screenshot_30.png
Sau khi có được link facebook bạn quay trở lại Quản lý hội thoại và click vào “Lấy số điện thoại” click vào tính năng “Lấy số điện thoại”  Lưu ý: Tính năng này hiện chỉ mới áp dụng cho gói trả phí của Chatbot NovaonX
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/10/Screenshot_31.png
Dán link Facebook profile vừa sao chép vào popup và click nút “Lấy số” để thực hiện lấy số
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/10/Screenshot_32.png
Tỷ lệ lấy thành công phụ thuộc nào Facebook, khi chuyển đổi thành công hệ thống sẽ hiển thị số điện thoại bạn có thể sao chép và nhập vào trường số điện thoại tại Tab “Thông tin khách hàng” để lưu trữ trên hệ thống.
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/10/Screenshot_33.png

Table of Contents