Trả lời tự động bình luận bằng câu trả lời mặc định

You are here:
< All Topics

Câu trả lời mặc định được đưa ra khi câu hỏi của khách hàng không chứa từ khóa đã thiết lập hoặc không chứa số điện thoại.

Bạn có thể thiết lập câu trả lời mặc định cho bình luận theo các bước sau:

Bước 1: Tại thiết lập trả lời bình luận chọn Thiếp lập câu trả lời mặc định.

Bước 2: Tại giao diện thiết lập câu trả lời mặc định sẽ có 2 cột chính: Câu trả lời và Thiết lập câu trả lời & bình luận.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/C%C3%A2u-tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-m%E1%BA%B7c-%C4%91%E1%BB%8Bnh.png

– Câu trả lời: cho phép bạn thiết lập các câu trả lời mặc định cho nhiều bài viết khác nhau.

– Thiết lập câu trả lời: bạn có thể lựa chọn trả lời tại bình luận của khách hàng và trả lời vào tin nhắn Messenger.

Do facebook kiểm soát chặt chẽ tình trạng spam bình luận, nên những tài khoản copy bình luận bằng tay hoặc tự động bình luận giống nhau sẽ bị facebook khóa chức năng bình luận. Thông thường, nếu muốn khắc phục vấn đề, admin phải copy nội dung bằng tay từ các công cụ bên ngoài rồi nhập ngược lại vào hệ thống. Tính năng mới cải thiện “Trả lời bình luận” của NovaonX Chatbot giúp hạn chế tình trạng bị Facebook khóa Page khi bình luận tự động mà không phải tốn thời gian copy nội dung thay thế từ các công cụ bên ngoài.

Hướng dẫn sử dụng:

Cơ chế hoạt động: Liệt kê những từ đồng nghĩa có thể thay thế cho nhau trong bình luận, hệ thống sẽ đảo câu bình luận dựa trên những từ đồng nghĩa có thể thay thế đã được thiết lập sẵn.

Truy cập “Trả lời tự động” tại thanh menu của Chatbot, bạn có thể thiết lập tính năng cải thiện bình luận ở cả 3 phần: Câu trả lời mặc định, Bình luận có số điện thoại và Theo nhóm từ khóa.

Tại các ô nhập nội dung bình luận, với những từ có thể thay thế bằng từ đồng nghĩa, bạn cần nhập theo cú pháp: {Từ đồng nghĩa 1|Từ đồng nghĩa 2|…|từ đồng nghĩa 5}

Ngoài ra, bạn có thể chọn nút “Thêm câu trả lời bình luận” để thêm các câu trả lời khác có nội dung không trùng nội dung câu trước, khi khách hàng comment trên fanpage của bạn, hệ thống sẽ tự động đảo thứ tự các câu trả lời bình luận để người dùng không bị mắc lỗi spam bình luận.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/CTLM%C4%90.png

Sau khi bạn nhập nội dung trả lời tự động vào phần Trả lời bình luận, giao diện sẽ hiển thị bước tiếp theo cho phép bạn thiết lập Chỉ trả lời bình luận trực tiếp tại bài viết, không trả lời các câu “Reply” bình luận. Chatbot có hoặc không trả lời các reply của khách hàng khác dưới bình luận mà khách hàng đã để lại dưới bài viết.

Đồng thời bạn có thể lựa chọn gắn câu trả lời bình luận mặc định vừa thiết lập cho Tất cả bài viết chưa được chọn cho câu trả lời nào hoặc Chỉ một số bài viết được chọn, theo đó bạn có thể lựa chọn bài viết theo ID bài viết hoặc Hashtag được gắn trong bài viết.

Để biết thêm chi tiết phần cài đặt này, bạn vui lòng truy cập mục Thêm nhiều câu trả lời cho một chủ đề và gắn chúng cho một bài viết cụ thể.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/TLT%C4%903.png

Khi nhập nội dung vào phần Trả lời bình luận vào tin nhắn (Inbox), giao diện sẽ cho phép bạn lựa chọn câu trả lời này sẽ được dùng để trả lời cho Tất cả bài viết chưa được chọn cho câu trả lời nào hoặc Chỉ một số bài viết được chọn. Cách thiết lập tương tự như phần thiết lập Trả lời bình luận.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/TLT%C4%90-4.png
Table of Contents