Trả lời tự động bình luận có chứa từ khóa

You are here:
< All Topics

Khi khách hàng bình luận trên bài viết của bạn, hệ thống sẽ tự động trả lời những câu hỏi có chứa từ khóa đã được thiết lập.

Để thiết lập từ khóa và câu trả lời cho những từ khóa đặt trước, bạn cần làm những bước sau:

Bước 1: Thiết lập nhóm từ khóa và từ khóa

Để giúp Chatbot nhận biết được bình luận đến của khách hàng thuộc nhóm  nào, cần thiết lập các từ khóa cho từng nhóm chủ đề. Từ đó, Chatbot sẽ nhận biết tin nhắn chứa từ khóa và phản hồi theo một nội dung được chỉ định khi nhận được bình luận từ khách hàng mà trong nội dung có chứa một trong các từ khóa đã được cài trước đó.

Bạn có thể nhập nhiều từ khóa trong cùng một nhóm, các từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy “.”.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/T%E1%BB%AB-kh%C3%B3a.png

Bước 2: Thiết lập câu trả lời

Với mỗi nhóm từ khóa, hệ thống cũng cho phép lựa chọn trả lời bình luận và trả lời vào tin nhắn.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.12.55-PM.png

Trong màn hình cài đặt, hệ thống cho phép thiết lập các cài đặt sau:

 

  • Thiết lập Chỉ trả lời bình luận trực tiếp tại bài viết, không trả lời các câu “reply” bình luận cho phép cài đặt Chatbot có/không trả lời các reply của khách hàng khác dưới bình luận mà khách hàng đã để lại dưới bài viết

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/t%E1%BB%AB-kh%C3%B3a-2.png

Thiết lập Khi khách hàng nhắn tin trong inbox cho phép cài đặt Chatbot tiếp tục trả lời khách hàng sau khi khách hàng trả lời tin nhắn mà Chatbot đã gửi đến khách hàng khi họ bình luận trên bài viết

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/T%E1%BB%AB-kh%C3%B3a-3.png

Chọn chế độ: gắn câu trả lời mặc định cho tất cả các bài viết hoặc chỉ 1 số bài viết cụ thể

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/T%E1%BB%AB-kh%C3%B3a-4.png

Table of Contents