Vai trò của kịch bản chăm sóc tự động

You are here:
< All Topics

Vai trò của kịch bản chăm sóc khách hàng: Tính năng kịch bản chăm sóc cho phép thiết lập kịch bản tin nhắn tự động chăm sóc cho 1 khách hàng hoặc 1 nhóm khách hàng, kéo khách hàng về lại trang của bạn và chú ý đến trang/sản phẩm của bạn hơn. Bạn có thể tạo kịch bản chăm sóc ở màn hình kịch bản chăm sóc và sử dụng các kịch bản đó để gắn cho khách hàng ở màn hình quản lý tương tác.

Cách khởi tạo:

Bước 1: Trên thanh menu, bạn chọn Kịch bản chăm sóc

Bước 2: Nếu bạn lần đầu truy cập vào tính năng kịch bản chăm sóc, hệ thống sẽ mặc định hiển thị 1 kịch bản mẫu với 04 tin nhắn. Trong đó, mỗi tin nhắn cho phép thiết lập nội dung và thời gian gửi tin nhắn đến khách hàng.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screenshot_23.png

Khi click vào 1 tin nhắn bất kỳ, hệ thống sẽ hiển thị ra trang chỉnh sửa nội dung cho phép thiết lập với các định dạng: văn bản, hình ảnh, thẻ sản phẩm, nút lựa chọn, chờ tin nhắn từ khách hàng. Bạn có thể thiết lập tương tự với các thiết lập tin nhắn khác.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Untitled.png
Table of Contents